Czym są testy do substancji?

 

Testy kolorymetryczne to proste odczynniki chemiczne, które stosuje się z około ziarnkiem substancji.
Zmieniając w różny sposób kolor wskazują na rodzaj substancji w próbce, ale nie czystość ani ilość.
Najpopularniejsze odczynniki to: marquis, mecke, mandelin, liebermann, froehde i ehrlich.

To takie same testy, jak te, które nosi ze sobą policja.
Ngdy nie możesz być bezkrytyczna/y wobec wyniku testu, bo kolory reakcji się powtarzają.
Jakakolwiek nieoczekiwana reakcja pozwala jednak pewnie stwierdzić czego w substancji NIE ma.

Zawsze używaj testów w zestawach!
Stosując zestaw kilku odczynników znacznie podwyższysz precyzję analizy.
Zestaw testów ma szansę wykrycia domieszki jak i znacząco ogranicza margines błędu.

Pamiętaj, stosowanie substancji psychoaktywnych zawsze wiąże się z ryzykiem.
Najbardziej niebezpieczna substancja to nieznana substancja.

 


Sprawdź instrukcje do testów!


 

 

 

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.