Testy kolorymetryczne to proste odczynniki chemiczne, które stosuje się z około ziarnkiem substancji.
Zmieniając w różny sposób kolor wskazują na rodzaj substancji w próbce, ale nie czystość ani ilość.
Najpopularniejsze odczynniki to: marquis, mecke, mandelin, simon’s, froehde i ehrlich.

To takie same testy, jak te, które nosi ze sobą policja.
Nigdy nie możesz być bezkrytyczna/y wobec wyniku testu, bo kolory reakcji się powtarzają.
Jakakolwiek nieoczekiwana reakcja pozwala jednak pewnie stwierdzić czego w substancji NIE ma.

Zawsze używaj testów w zestawach!
Stosując zestaw kilku odczynników znacznie podwyższysz precyzję analizy.
Zestaw testów ma szansę wykrycia domieszki jak i znacząco ogranicza margines błędu.

Pamiętaj, stosowanie substancji psychoaktywnych zawsze wiąże się z ryzykiem.
Najbardziej niebezpieczna substancja to nieznana substancja.


Aby dowiedzieć się jak sprawdzić substancję sprawdź instrukcje do testów!


Przeczytaj też:

Jak sprawdzić LSD?
Jak sprawdzić MDMA?
Jak sprawdzić KETAMINĘ?
Jak sprawdzić KOKAINĘ?
Jak sprawdzić MEFEDRON?
Jak sprawdzić MESKALINĘ?
Jak sprawdzić DMT i alkaloidy?
Jak sprawdzić AMFETAMINĘ?
Jak sprawdzić METAMFETAMINĘ?
Jak sprawdzić HEROINĘ i inne opioidy?
Jak sprawdzić nieznaną substancję lub RC?

oraz

Jak wykryć domieszkę LEWAMIZOLU?
Jak wykryć domieszkę FENTANYLU?


We value your privacy

We are using cookies on our website, same as everyone else. Because we are located in the European Union, we are required to let you know about it. Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.